Borowiec, M. i Rachwał, T. (2011) „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, s. 321–332. doi: 10.24917/20833296.7.25.