Borowiec, M. (2011) „Rola edukacji w procesach globalizacji”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, s. 296–307. doi: 10.24917/20833296.7.23.