-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2013) „PART III. Źródła finansowe działalności przedsiębiorstw”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 7. Dostępne na: https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/189 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).