Kilar, W., Kurek, S. i Rachwał, T. (2013) „Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, s. 273–288. doi: 10.24917/20833296.9.18.