Szymańska, A. I. (2012) „Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, s. 360–372. doi: 10.24917/20833296.8.26.