Godowska, M. (2012) „Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, s. 278–286. doi: 10.24917/20833296.8.20.