Kulawiak, Anita. 2022. „Analiza atrakcyjności małych Miast województwa łódzkiego Pod względem Rozwoju Lokalnej przedsiębiorczości”. Przedsiębiorczość - Edukacja 18 (2):25–40. https://doi.org/10.24917/20833296.182.2.