Batko, Barbara, i Magdalena Janosz. 2022. „Działania podmiotów Ekonomii społecznej Na Rzecz środowisk Lokalnych W Obszarze Zielonych Innowacji. Studium Przypadku”. Przedsiębiorczość - Edukacja 18 (2):205–218. https://doi.org/10.24917/20833296.182.13.