Raczyk, Andrzej. 2020. „One Company – Many Worlds. Activity Diversification Within Business Entities: The Example of Dolnośląskie Voivodeship”. Przedsiębiorczość - Edukacja 16 (1):290-301. https://doi.org/10.24917/20833296.161.23.