Żychowski, Józef, i Witold Jucha. 2020. „Zmiany Ustrojowe I rozwój przedsiębiorczości Jako Czynniki wpływające Na Strukturę Pokrycia I użytkowania Terenu Na przykładzie Zlewni Bełczy I Mszanki W Beskidzie Niskim”. Przedsiębiorczość - Edukacja 16 (1):275-89. https://doi.org/10.24917/20833296.161.22.