Rachwał, Maria M., i Tomasz Rachwał. 2006. „Wartości Moralne Podstawą Prawdziwego Sukcesu menedżera”. Przedsiębiorczość - Edukacja 2 (styczeń):193-98. https://doi.org/10.24917/20833296.2.18.