Rachwał, Tomasz, i Krzysztof Wach. 2016. „Badanie Intencji przedsiębiorczych młodego Pokolenia: Wyniki Ankietyzacji wśród studentów kierunków Nieekonomicznych”. Przedsiębiorczość - Edukacja 12 (październik):405-15. https://doi.org/10.24917/20833296.12.30.