Godowska, Magdalena. 2012. „Region uczący Się – Uwarunkowania I Determinanty Rozwoju Na przykładzie województwa małopolskiego”. Przedsiębiorczość - Edukacja 8 (styczeń):278-86. https://doi.org/10.24917/20833296.8.20.