Kulawiak, A. (2022). Analiza atrakcyjności małych miast województwa łódzkiego pod względem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), 25–40. https://doi.org/10.24917/20833296.182.2