Damrath, A. (2022). Działania przedsiębiorcze odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), 147–157. https://doi.org/10.24917/20833296.182.9