Zioło, Z., & Kilar, W. . (2021). Wprowadzenie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2). Pobrano z https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/8975