Gorzelany, J. ., & Gorzelany-Dziadkowiec, M. . (2020). Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(2), 164–175. https://doi.org/10.24917/20833296.162.13