Raczyk, A. . (2020). One Company – Many Worlds. Activity Diversification within Business Entities: the Example of Dolnośląskie Voivodeship. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 290–301. https://doi.org/10.24917/20833296.161.23