Żychowski, J. ., & Jucha, W. . (2020). Zmiany ustrojowe i rozwój przedsiębiorczości jako czynniki wpływające na strukturę pokrycia i użytkowania terenu na przykładzie zlewni Bełczy i Mszanki w Beskidzie Niskim. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 275–289. https://doi.org/10.24917/20833296.161.22