Rachwał, M. M., & Rachwał, T. (2006). Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 193–198. https://doi.org/10.24917/20833296.2.18