Zioło, Z., & Rachwał, T. (2018). Introduction. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 6–7. Pobrano z https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/4696