Zioło, Z., & Rachwał, T. (2009). Wprowadzenie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5. Pobrano z https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/424