-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2017). Rola przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13. Pobrano z https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/3948