Strojny, J. (2016). Wielowymiarowa analiza porównawcza województw: podkarpackiego i małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 68–84. https://doi.org/10.24917/20833296.12.5