Sołtys, J., & Dorocki, S. (2016). Wskaźnik przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski –zróżnicowanie w czasie i przestrzeni. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 18–35. https://doi.org/10.24917/20833296.12.2