Strojny, J., & Prusak, A. (2015). Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 50–63. https://doi.org/10.24917/20833296.11.4