-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2013). PART III. Źródła finansowe działalności przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7. Pobrano z https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/189