Zioło, Z., & Rachwał, T. (2014). Introduction. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10. Pobrano z https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/1735