Kilar, W., Kurek, S., & Rachwał, T. (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 273–288. https://doi.org/10.24917/20833296.9.18