Zioło, Z., & Rachwał, T. (2013). Introduction. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 7–8. Pobrano z https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/1306