Zioło, Z., & Kilar, W. (2023). Problematyka przedsiębiorczości w warunkach zmienności otoczenia. Przedsiębiorczość - Edukacja, 19(1). Pobrano z https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/10381