(1)
Żychowski, J. .; Jucha, W. . Zmiany Ustrojowe I rozwój przedsiębiorczości Jako Czynniki wpływające Na Strukturę Pokrycia I użytkowania Terenu Na przykładzie Zlewni Bełczy I Mszanki W Beskidzie Niskim. PE 2020, 16, 275-289.