(1)
Rachwał, M. M.; Rachwał, T. Wartości Moralne Podstawą Prawdziwego Sukcesu menedżera. PE 2006, 2, 193-198.