(1)
Zioło, Z. Ekonomiczne I społeczne Uwarunkowania Rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy. PE 2008, 4, 12-23.