(1)
Zioło, Z.; Rachwał, T. Wprowadzenie. PE 2009, 5.