(1)
Rachwał, T.; Wach, K. Badanie Intencji przedsiębiorczych młodego Pokolenia: Wyniki Ankietyzacji wśród studentów kierunków Nieekonomicznych. PE 2016, 12, 405-415.