(1)
Zioło, Z.; Rachwał, T. Introduction. PE 2010, 6.