(1)
Borowiec, M.; Rachwał, T. Kształtowanie Postaw przedsiębiorczych Na Lekcjach Geografii Wyzwaniem Edukacyjnym W Procesach Globalizacji. PE 2011, 7, 321-332.