(1)
Borowiec, M. Rola Edukacji W Procesach Globalizacji. PE 2011, 7, 296-307.