(1)
-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. PART III. Źródła Finansowe działalności przedsiębiorstw. PE 2013, 7.