(1)
Kilar, W.; Kurek, S.; Rachwał, T. Kształtowanie Kompetencji Osobistych I społecznych W Szkolnictwie Zawodowym Dla Sektora Handlu Detalicznego W świetle Opinii partnerów społecznych. PE 2013, 9, 273-288.