(1)
Zioło, Z.; Rachwał, T. Introduction. PE 2013, 9, 7-8.