(1)
Godowska, M. Region uczący Się – Uwarunkowania I Determinanty Rozwoju Na przykładzie województwa małopolskiego. PE 2012, 8, 278-286.