[1]
Borowiec, M. 2007. Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego. Przedsiębiorczość - Edukacja. 3, (sty. 2007), 142–150. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.3.17.