[1]
Świerczewska-Pietras, K. 2009. Analiza sektora MŚP na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia. Przedsiębiorczość - Edukacja. 5, (sty. 2009), 333–342. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.5.29.