[1]
Rachwał, T. i Wach, K. 2016. Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja. 12, (paź. 2016), 405–415. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.12.30.