[1]
Strojny, J. 2016. Wielowymiarowa analiza porównawcza województw: podkarpackiego i małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja. 12, (wrz. 2016), 68–84. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.12.5.