[1]
Borowiec, M. i Rachwał, T. 2011. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja. 7, (sty. 2011), 321–332. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.7.25.