[1]
Zioło, Z. i Rachwał, T. 2013. Introduction. Przedsiębiorczość - Edukacja. 9, (grudz. 2013), 7–8.