[1]
Godowska, M. 2012. Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja. 8, (sty. 2012), 278–286. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.8.20.